Layout 2

Olle Bauman

Niclas Östlund

Product Description

Olle Bauman är en självständig målare som alltid gått sina egna vägar. Han är också lärare i konst och författare till ett flertal böcker i ämnet. Alltsedan 1960-talet har Bauman fördjupat sig i måleriet som sinneskonst. ”Låter man blicken vandra över Olle Baumans arbeten är det som att betrakta ett landskap  variationerna i terrängen både berikar bilden och omfattas av naturens grundkaraktär”, skriver Niclas Östlind i den fria boken om Olle Baumans arbeten Olle Bauman (2009). Denna nya volym handlar om Baumans senare arbeten, mycket präglade av hans egen flytt från naturen vid havet in till Stockholm.

Niclas Östlind är författare, konstvetare, curator och tidigare museichef, kännare av modern fotografiskkonst m.m.

210,00 kr