oglo%cc%88mt-skiss3

Oglömt

Per Rydén

Produktbeskrivning

Om mitt bokliv

Här är litteraturprofessorn som berättar om sin väg in i böckernas värld, från barndomen i Tranås med tidiga folkhemsföräldrar med folkbildningen som ideal. Därmed också de första kontakterna med författarna med Moa Martinson som en av de första.

Rydén skriver: ”Böckerna är mitt liv. Jag har skrivit böcker. Jag har skrivit böcker om böcker.Jag har handlett andra som skrivit böcker. Jag har undervisat om böcker. Jag har kritiserat böcker. Jag har förtecknat böcker. Jag har levt i böcker. Jag har därmed infriat de drömmar om böcker som mina förfäder inte kunde ge efter för. Jag har förstått mitt liv i böcker.”

Rydén har mycken visdom att förmedla genom ett liv i böckernas värld. Han gör det med en evig markkontakt och sin bakgrund i ständigt minne. Inte utan orsak känner han en stor gemenskap med de svenska, unika arbetarförfattarna. Rydén lägger in mycket i ”läsvägen”, ett beprövat begrepp som han ger en djup innebörd.

Per Rydén är litteraturhistoriker, pressforskare, författare, kritiker och professor em. Bosatt och verksam i Lund. Han har utgivit en lång rad böcker inom sitt ämne, inte minst om Svenska Akademien, om Levertin och Heidenstam, Andrée, Carl David af Wirsén m.fl.

Preliminär utgivningsmånad september 2020