nybyggarnas-liv_omslagsfo%cc%88rslag

Nybyggarnas liv

Rolf Kjellström

Produktbeskrivning

Nybyggarnas liv är en populärvetenskaplig volym om nybyggarliv i Vilhelmina socken. Här kan man läsa om träd och växter som resurs, åkerbruk och boskapsskötsel, jakt, fångst och fiske, hus, hem och handel, ”från vaggan till graven” och ”från nybyggarnas tankevärld”.

Förutom Rolf Kjellströms egna fältarbeten bygger innehållet i boken på ett stort material som insamlats av Nils Eriksson, som var verksam som folklivsupptecknare under mer än fem decennier. Området som omfattas är framför allt Västra Fatmomakke i Vilhelmina socken, men de företeelser som beskrivs är, enligt författaren, likartade på närbelägna nybyggarsamhällen i Lappland. Tidsperioden spänner kring 1850-1945.

Boken är rikt illustrerad med ca 400 bilder. Bland annat har Nils Eriksson själv i samband med sina studier gjort ett stort antal teckningar och fotograferat bl.a. föremål som haft stor betydelse för det dagliga livet. I många illustrationer visas också hur föremålen användes.

En mängd nedtecknade berättelser som beskriver människornas livsvillkor, sedvänjor och föreställningar om tillvaron berikar framställningen.

Rolf Kjellström är docent i etnologi och författare till en lång rad böcker om framför allt nordliga frågeställningar, alltifrån hans doktorsavhandling om eskimåernas/inuiternas liv liksom till bl.a. Samernas liv (2000). Han förestod tidigare de samiska samlingarna på Nordiska museet.

Preliminär utgivningsmånad februari 2020