keve_skiss4-kopia

Möten med Keve Hjelm

Ola Holmgren

Produktbeskrivning

Keve Hjelm är en av de stora scenpersonligheterna under 1900-talets senare decennier. En betydande aktör på teaterscenen och på filmduken, därtill orädd debattör och lärare, även professor på Teaterhögskolan. Där korsades under åtskilliga år Hjelms och Holmgrens vägar: Holmgren som litteraturvetare och teoretiker, Hjelm som aktör och professor. De hade mycket gemensamt och det blev möten som lämnat bestående spår hos bokens författare. De hade inte bara arbetsrelationen gemensamt utan även i övrigt oväntat mycket – exempelvis författare som Ivar Lo-Johansson, Strindberg, Brecht, Molière, Goethe och många fler. 

Med utgångspunkt i sin gamla dagbok med dess kortfattade noteringar bygger Holmgren ett närskådande manus. Där finns Keve Hjelm, orädd, obekväm och alltid väljande sin egen väg. 

Holmgren beskriver målande den första januarikvällen när de träffades i en lång kö till Strindbergsmuseet där Olof Lagercrantz skulle tala om Strindberg. De kom inte in, däremot kom de in på krogen där de över flera öl dryftade Strindbergs konster. Därmed var en grund lagd för en vänskap och ett kamratskap också i arbetet på Teaterhögskolan. De två diskuterade konsten, litteraturen, teatern liksom de stora dramatikerna. 

Ola Holmgren, professor, litteraturvetare, teaterlärare, författare till en rad böcker om Ivar Lo-Johansson, Peter Weiss, Bob Dylan m.fl. Numera bosatt på Öland.

Preliminärt utgivningsdatum augusti 2019

Kategorier: ,