medeltida pigment_mindrebild

Medeltida pigment

Anders Nord

Product Description

Färganalys av målningar i svensk konst

Anders Nord har i många år arbetat med medeltida kyrkomålningar tillsammans med konsthistoriker som Åke Nisbeth, Lennart Karlsson och Ingalill Pegelow – alla tre författare till fantastiska konstvetenskapliga böcker om kyrkomålningarna. Hundratals böcker, rapporter och texter har under åren publicerats till glädje för läsare och vetenskap.

Nu är det hög tid för en egen bok om dessa beundrade målningars pigment. Just analysen av målningarnas pigment har visat sig viktig som komplement till tidigare framställningar. Anders Nord berättar i boken vad pigmentets historia avslöjar.

Genom många exempel förstår läsaren hur färgerna en gång framstod och vad åren förändrat. Vilken betydelse har kyrkans läge haft, när och hur kom kyrkan till, vilka pigment fanns att tillgå? I boken dryftas sådant som vanligtvis inte behandlas, men som haft och har stor betydelse.

Kyrkorna återfinns på Gotland, i Mälardalen, Småland, Västergötland, Östergötland.

Hur byggdes målningen upp, vilka färgstoffer användes, varifrån kom pigmentet?

Anders Nord är docent i kemi och har under en stor del av sin karriär arbetat inom kulturvården, bl.a. vid Naturhistoriska riksmuseet och 20 år på Riksantikvarieämbetet som analysexpert. Inte minst av hur kulturföremål bryts ned av luftföroreningar.

Preliminär utgivningsmånad april 2021