Lisa_Bauer_Omslag_AKTUELL (kopia)

Lisa Bauer

Lena Holger

Product Description

Tecknare och glaskonstnär

En biografi över Lisa Bauer (1920-2003), född och uppvuxen i Göteborg. Hon var tecknare, och blev alltmer genial. Särskilt samarbetade hon med en rad arkitekter och sin man Walter Bauer, trädgårdsarkitekt. Under många år hade hon ett nära samarbete med skribenten/författaren/trädgårdsexperten Ulla Molin. Lisa Bauer var aldrig fast anställd och delade efter pensionsåldern arbetsbord och -rum med sin make.

Hon arbetade med de främsta arkitektkontoren och lyckades som ingen annan att visualisera deras planerade byggen och miljöer. Mest känd har Bauer blivit för sina storartade fönster i domkyrkan i Linköping i samarbete med glasmästargravören Lars Börnesson. Hennes glasarbeten för Kosta glasbruk, till en början med formgivaren Sigurd Persson, blev epokgörande.

Här ges talrika exempel på Lisa Bauers bredd alltifrån mönstertecknaren, akvarellmålaren till glasen och de många olika typerna av illustrationer.

Lena Holger är konstvetare, museiman och författare. Hon har bl.a. varit chefsintendent vid Nationalmuseum i Stockholm. Hon har skrivit flera böcker om konstnärer och särskilt om Helene Schjerfbecks konstnärskap, senast en kortfattad biografi för Konstmuseet Ateneum, Helsingfors 2016 samt producerat ett stort antal konstutställningar både på Nationalmuseum och på Prins Eugens Waldemarsudde. På Prins Eugens Waldemarsudde sammanställde hon utställningen om Helmer Osslund 2008 och gav ut biografin om honom på Carlsson Bokförlag. Utställning om den finländska konstnären Ellen Thesleff producerade hon på Sven-Harrys Konstmuseum, Stockholm och en biografi om henne gav hon ut våren 2016.

Lena Holger har varit ordförande i föreningen för Nutida Svenskt Silver och i Sällskapet Nya Idun. Hon har varit vice ordförande i Kulturfonden för Sverige och Finland svenska utskottet, Stiftelsen Finlands Kulturinstitut i Sverige och Stiftelsen Nyckelviksskolan Lidingö.

Preliminär utgivningsmånad juni 2021