latin-och-grekiska-skiss2

Latin och grekiska i naturvetenskaperna

Hans Helander

Produktbeskrivning

Helander ger här en elegant historisk bakgrund till latinets betydelse som lärdomens och vetenskapens språk. 

Under 1400–1700-talen var latinet det språk som som bar fram den nya tidens idéer och den kunskap som växte fram inom alla områden. Även grekiska spelade en roll som en ständigt bakomliggande ”resurs”, vilket framgår av Helanders välskrivna och bildande bok. Detta märks i nomenklatur och terminologi, vilket ju egentligen är hela bokens syfte. 

Här ges en begriplig genomgång på ett grundläggande plan av den latinska grammatiken för att man ska förstå hur vetenskapernas terminologi är uppbyggd. Författaren går dessutom igenom de klassiska språken i ett antal naturvetenskaper med målsättningen att forskare och berörda inom medicin och farmakologi ska få en förklaring till varför det heter som det gör; exempelvis läran om hjärtat = kardiologi. Man kan läsa kapitel om biologi, kemi, geologi, astronomi, fysik etc. och förklaringar till varför latinska och i viss mån grekiska namn och uttryck har blivit som de blivit. 

Latin och grekiska i naturvetenskaperna är en lärd och spännande läsning för språkintresserade och en nödvändighet för studenter och aktiva inom naturvetskapen. Det är en grundbok i fråga om uttryck och namn. 

Hans Helander är prof.em. i latin vid Uppsala universitet och har en rad vetenskapliga skrifter bakom sig.

Preliminärt utgivningsdatum maj 2020