Lars Johan Hierta

Lars Johan Hierta och hans tid

Gösta Arvidsson

Product Description

Då demokratins dörrar öppnades

Lars Johan Hierta (1801-1872) är känd som Aftonbladets ägare och publicist under många år, en tidning som drogs in ett oändligt antal gånger på grund av dess outtröttliga kritik och gisslan av makten.

Men Hierta var så mycket mer, en föregångsman som satt 44 år som ”riksdagsman”, först för adeln och sedan för borgarna. Han var en innovatör och en socialliberal som engagerade sig för kvinnans rättigheter, barnens bästa liksom för vården.

Han var företagare och grundade en rad industriella verksamheter, som en av de första fabrikerna för tillverkning av stearinljus. Han ägde tryckerier och han startade framgångsrika bokförlag. Han pläderade för frihandel, men var för en ”maktlös” kungamakt – vilket ledde till fejder med Karl XIV Johan, Oscar I och Karl XIII.

Hierta stiger fram som en öppen och radikal politiker, publicist och företagare men med förbluffande socialt samvete och öppenhet för likställdhet, utbildning och den enskildes rätt. Detta är ett porträtt i helfigur som knappast tidigare gjorts om denna socialliberala förgrundsgestalt, vän med dåtidens författare, intellektuella och fritänkare.

Gösta Arvidsson har tidigare skrivit en rad uppmärksammade kulturhistoriska böcker inom konst, konsthantverk, restaurang- och tidningshistoria.

Preliminär utgivningsmånad mars 2021