9789173313728

Kyrkan och den tidigmoderna staten

Erland Sellberg

Product Description

En konflikt om Aristoteles, utbildning och makt

Hur och när blev den moderna staten till, och vilken roll spelade kyrkan i processen?
Idag vet vi att bekännelsen var betydelsefull, både religiöst och politiskt. Detta väckte frågan om var gränsen mellan regeringens och prästerskapets inflytande över kyrka och utbildning skulle gå.
I början av 1600-talet ville en av Sveriges mest inflytelserika biskopar att den hedninska etiken skulle förbjudas i skolorna, eftersom Aristoteles kunde vara farlig för en god kristen. Professorn i etik hävdade däremot att teologin och kyrkan behövde hela filosofin.
Idéhistorikern Erland Sellberg analyserar denna och liknande debatter på djupet. Han ger båda sidors argumentation stort utrymme och belyser den aristoteliska traditionen och skolastikens roll efter reformationen. Detta för att besvara hur den moderna staten uppkom och hur stor del kyrkan hade i processen.

205,00 kr

Slut i lager