kyla2-kopia

Kyla

Bengt W. Johansson (red.)

Produktbeskrivning

I vetenskap och konst

Kyla är ett begrepp med många innebörder.

Hälsa och väder är intimt förknippade med varandra. Kyla kan vara både positivt och motsatsen, såväl inom vetenskapen som i konsten. I vetenskapen som bot mot solsting och inom kirurgin för att minska ämnesomsättningen och syrgaskonsumtionen. I konsten förekommer kylan som motiv på olika sätt genom seklerna. Även musiken har inspirerats, inte bara Vivaldi i De fyra årstiderna.

Även ett djur som igelkotten har kommit att inta en plats inom vetenskapen tack vare dess förmåga att nedbringa sin kroppstemperatur under vintern.

I denna kylslagna volym handlar kapitlen om igelkotten; om väder och klimat i samband med hälsan; om kylan i naturen som problem för odling, trafik och bebyggelse; om kylskador, om kulinarisk kyla; om kylan i skönlitteraturen som motiv och metafor; om konst och kyla liksom kyla i musikverken.

Bengt W Johansson, Malmö, är hjärtläkare, docent och författare; Torbjörn Messner är överläkare em. i Umeå; Jan O. Mattsson är prof.em. i naturgeografi i Lund; Helge Brändström är överläkare i anestesi och intensivvård i Umeå; John Hedh är författare, konditormästare och bagarmästare; Johan Stenström är professor i litteraturvetenskap i Lund; Linda Fagerström, docent i konstbehandling i Växjö och konstkritiker; Sixten Nordström, chef för Musikhögskolan i Malmö, musikdirektör, författare och programledare i tv.

Preliminär utgivningsmånad februari 2020