Kulturarv Museer_Omslag

Kulturarv och museer

Sten Rentzhog

Product Description

Utvecklingen inom museernas värld, kulturarvsvården och kulturpolitiken har under de senaste femtio åren varit dramatisk. I denna engagerade skildring berättar en av Sveriges främsta museimän om sina erfarenheter som deltagare i detta skeende, alltsedan det offentliga under tiden kring 1970 klev in och tog ett påtagligt ansvar för bevarandeplanering, ökad tillgänglighet och inte minst länsmuseer.

Därefter har engagemanget av olika anledningar skiftat. Flera gånger har en förändring varit på gång, men så har intresset åter svalnat. Författaren frågar sig varför kulturarvet kommit att ges en så låg prioritet. Han resonerar och visar med konkreta exempel att det lönar sig ta initiativ, att man inte behöver ta problem för givna och hur skickliga yrkesföreträdare gång på gång lyckats bryta ny mark.

Konkret tar han bl.a. upp sådant som kulturarvsinstitutionernas roll i samhällsplaneringen, byggnadsvårdens kris, friluftsmuseernas oanade möjligheter, barn- och ungdomsverksamhet, kunskap och kompetens, hembygdsrörelsen och andra ideella insatser, och till sist en fråga om framtidens utmaningar.

Sten Rentzhog är en legendarisk museiman som under mer än sex decennier försökt påverka utvecklingen, centralt, regionalt och lokalt. Han är känd som expert i många sammanhang, som orädd debattör och upphovsman till stora landsomfattande samarbetsprojekt.

Preliminär utgivningsmånad oktober 2021