Japan Nu 2-a uppl_omslag

Japan nu

Linus Hagström, Pia Hagström m.fl.

Product Description

Strömningar och perspektiv

”Japan nu” skärskådar det moderna japanska samhället. Den problematiserar genomgående vedertagna föreställningar om Japan och utmanar idén om landet som något unikt och annorlunda. Det här är bokens andra reviderade och utökade upplaga med ett nytt kapitel: Om Japan efter katastroferna 2011. Boken diskuterar hur den japanska nationen är beskaffad, landets familjestruktur, utbildningssystem, arbetsliv och religioner. Även japansk visuell kultur med fokus på tecknade serier och filmer tas upp. ”Japan nu” fokuserar också på olika politiska och ekonomiska fenomen i Japan: växande sociala rörelser, en inrikespolitik i ständig oreda, det ekonomiska läget, samt frågan om landets roll i världen.

Linus Hagström (red.) är professor i statsvetenskap vid Försvarshögskolan och seniorforskare vid Utrikespolitiska institutet. Pia Moberg (red.) är fil. dr i japanologi och knuten till Göteborgs universitet som lektor. Övriga skribenter: Staffan Appelgren, Jørn Borup, Carl Cassegård, H. Richard Nakamura, Martin Nordeborg, Patrik Ström, Lars-Martin Sørensen och Marie Söderberg – alla verksamma vid olika lärosäten i Sverige och Danmark.

230,00 kr

Slut i lager