inobelprisetsskuggany2_mindre

I Nobelprisets skugga

Gösta Gahrton

Produktbeskrivning

Upptäckare och bortglömda 

Gösta Gahrton, professor emeritus vid Karolinska Institutet i Stockholm och Huddinge, berättar här om en lång och intensiv yrkeskarriär inom det område som är hans specialitet. 

Gahrton har forskat i olika miljöer, inom och utom landet. Han har själv gjort en lysande forskarkarriär och i samband med det hamnat bl.a. i den kommitté som förbereder och utser Nobelpristagaren i fysiologi eller medicin. Här porträtterar han en rad framstående kolleger; i Sverige, USA, Frankrike, England o.s.v. Läsaren får en inblick i arbetet med att sålla fram potentiella Nobelpristagare, åtminstone kandidater. Inte minst skriver Gahrton om dem som inte fått det eftertraktade priset, men i många fall borde ha fått det. 

Boken ger en inblick i den medicinska världen som den vanlige läsaren inte har särskilt klara begrepp om. Medicin är ju inte på samma sätt som litteratur eller fred något som den vanliga medborgaren kan ha åsikter om. 

Gösta Gahrton har varit läkare och forskare i medicin i hela sitt yrkesliv, främst vid Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet i Stockholm. Han har gästforskat i bl. a. USA och var president för European Cooperative Group for Bone Marrow Transplantation 1988–90. 

Gahrton har författat läroböcker om blodsjukdomar, skrifter om blod- och cancersjukdomar och bland annat varit ledamot av Medicinska forskningsrådet och ordförande i Nobelkommittén. Han var även vice ordförande i Aroseniusfonden fram till 2012.

Preliminärt utgivningsdatum oktober 2019