i-metaforernas-landskap

I metaforernas landskap

Gudrun Olsson

Produktbeskrivning

”Syftet med denna bok är att undersöka metaforanvändningen i vårt vardagsspråk och i vårt vardagsliv. De metaforer vi använder färgar i hög grad hur vi lever våra liv och hur vi förstår våra upplevelser. Vilken metafor vi lutar oss mot påverkar oss ofta mer än vi kan ana och ofta på en mer omedveten nivå.
I metaforens väsen ligger att bära över något från en värld till en annan från en konkret upplevd erfarenhetsvärld till en abstrakt, svårfångad värld. Frågan är hur denna överföring sker, och finns det vissa fenomen och områden som år mer metaforberoende än andra?”
Så formulerar sig författaren inledningsvis och tar sedan med läsaren på en resa inom olika kunskapsområden med psykoterapi, lyrik, psykoanalys, filosofi m.m. i tretton fylliga kapitel.

Gudrun Olsson är professor i psykologi vid Strömstads Akademi, bosatt i Göteborg efter många år som forskare i Danmark. Hon är docent, fil.dr, leg. psykolog och leg. psykoterapeut. Under 25 år har hon varit verksam vid universiteten i Göteborg och Aalborg. Senaste bok är Berättelsen som utgångspunkt i praktik och forskning. Hon har under åren medverkat i en rad fackböcker och publicerat ett 60-tal vetenskapliga artiklar.

Preliminär utgivningsmånad september 2020

Kategorier: ,