omslag_warburg_framsida

I litteraturens tjänst

Lars Rydquist

Produktbeskrivning

Essäer och uppsatser 1872-1918 av Karl Warburg

Nobelbibliotekets förste bibliotekarie Karl Warburg inledde sin bana som biblioteksman redan 1878 vid Göteborgs stadsmuseum. Där lade han ned stor möda på att utveckla institutionen och var den förste som väckte förslag om ett nytt bibliotek. År 1890 blev han professor i litteraturhistoria vid Göteborgs Högskola. Vid sidan av dessa insatser gjorde han sig känd i vida kretsar såsom skriftställare, tidningsman, vetenskaplig forskare, föreläsare och lärare, nitisk konstvän och initiativkraftig främjare av kulturella intressen i allmänhet , som det står att läsa i en artikel i Tidningen IDUN 1901.

Likväl har han inte fått den uppmärksamhet som han förtjänar, och för att i någon mån förtydliga Karl Warburgs betydelse för den svenska litteraturen och som en av dess folkbildande förmedlare har nu Lars Rydquist velat utarbeta en antologi med ett urval av hans essäer och artiklar. Denna bok ger en bild av Karl Warburgs insatser för Svenska Akademien och dess Nobelinstitut och Nobelbibliotek, men ger också utrymme åt en rad kritiska artiklar om svensk litteratur publicerade i tidningar och tidskrifter, liksom i den tillsammans med Henrik Schu ck utgivna Illustrerad Svensk Litteraturhistoria i 1916 års upplaga. Karl Warburg var den kanske främste företrädaren för svensk litteraturkritik.

Lars Rydquist var bibliotekarie vid Nobelbiblioteket.

Preliminär utgivningsmånad mars 2020