I folkets namn_skiss

I folkets namn

Björn Horgby, Cecilia Trenter

Product Description

Högerpopulism på bild

”Det är i det rumsrena och vid en första anblick oskyldiga lekandet med identiteter, känslor och behov som högerpopulismens budskap formas och sprids. Det är därför relevant att se närmare på hur spelfilmer och dokumentärer med högerpopulistiskt innehåll ser ut i en rad praktiska och empiriska exempel.”
Så skriver bokens redaktör, bl.a., inledningsvis i denna unika framställning. Populism är ingen ny företeelse. I boken skriver historiker och filmvetare om falska nyheter, våld och frihet, falska nyheter, om politiska partiers historia, om centrum och periferi i svenska filmer, om nationellt laddade landskap i svenska filmer, om Denial och förintelseförnekelse, vetenskapsförakt, om fascistoid fantasi i Overlord och Starship Troopers. En viktig och kompetent samling texter av forskare som granskar ett alltför outforskat budskap i opinionsbildande material.

Huvudredaktörer är Björn Horgby och Cecilia Trenter. Medverkande skribenter i övrigt är Ulf Zander, Eva Kingsepp, Erik Hedling, Maaret Koskinen, Jimmy Engren, Christer Ericson, Julia  Håkansson och Tytti Soila.

Preliminär utgivningsmånad september 2021