marx_skiss-kopia

Humanisten Karl Marx

Werner Schmidt

Produktbeskrivning

En teoretiker vår värld har behov av

Karl Marx konstaterade en gång att det inte är tillräckligt att tanken tränger till förverkligande, utan verkligheten måste själv tränga sig mot tanken. Om vi vänder blicken från det förflutna mot vår samtid, mot det på många sätt ohållbara tillståndet i vår egen värld, kan det vara så att denna vår verklighet tränger sig mot den marxska tanken, att våra egna behov slutligen hunnit ikapp hans teorier? Att vår samtid har ett behov av Marx humanism?

Vilket slags humanism menas då? Begreppet har sedan 1700-talet tagits i anspråk såväl för att befästa som för att ifrågasätta rådande maktförhållanden. Som Werner Schmidt visar i denna insiktsfulla volym kan humanism i Marx mening betecknas som ett vetenskapligt grundat, praxisorienterat teoretiskt ramverk som syftar till att förändra de samhälleliga och globala förutsättningarna för mänskligt handlande på ett sådant sätt att de kan möjliggöra ett människovärdigt liv för var och en på vår jord.

Humanisten Karl Marx vänder sig till en generation besjälad av den konkreta utopin om att en annan värld är möjlig.

Werner Schmidt är professor i historia vid Södertörns högskola och delaktig i det tyskspråkiga marxistiska forskningsprojektet Historisch-kritisches Wörterbuch des Marxismus.

Preliminär utgivningsmånad oktober 2020