hjärnbrus framsida kopia

Hjärnbrus

Hugo Lagercrantz

Product Description

Om utvecklingen av den nyfikna hjärnan och medvetandet

Hur uppkommer den mänskliga hjärnan och hur uppstår dess medvetande? Vad händer i hjärnan när vi lyssnar på musik, ser konst eller dagdrömmer? I hjärnan pågår det ständigt en spontan aktivitet, ett kontinuerligt flöde av tankar, associationer och inre monologer. Redan i fosterstadiet är hjärnan aktiv – nyfödda spädbarn reagerar på ljud de hörde medan de låg i mammans mage. Professorn och barnläkaren Hugo Lagercrantz skriver i denna lärorika, fascinerande och populärvetenskapligt hållna bok om utvecklingen av hjärnan och medvetandet ur ett biologiskt, idéhistoriskt och humanistiskt perspektiv. Han beskriver forskningen kring hjärnan och medvetandet, med början hos de gamla grekerna fram till dagens forskning; han skriver om barn och språkinlärning; om musikens, konstens och litteraturens inverkan på hjärnans utveckling och vårt medvetande och om den omogna ungdomshjärnan – våra hjärnor är färdigutvecklade först i trettioårsåldern. Lagercrantz menar att ny kunskap om hjärnan borde få ett större genomslag i samhället, och framförallt i utbildningsväsendet.

Hugo Lagercrantz (född 1945) är senior professor vid Karolinska institutet och chefredaktör för den vetenskapliga tidskriften Acta Paediatrica. Han har varit verksamhetschef vid Astrid Lindgrens barnsjukhus. Hans forskning har rört barnets omställning vid födelsen – ”stressen att födas”, plötslig spädbarnsdöd och hjärnans utveckling. Han har skrivi­t ett flertal artiklar och böcker, såsom ”I barnets hjärna”, som nominerades till A­ugustpriset år 2005. För sina debatt­artiklar om barns hälsa och sjukvård b­elönades han med Astrid Lindgrens Världs pris år 2004. Hugo är gift med Rose Lagercrantz och har tillsammans med henne tre barn och fem barnbarn.

200,00 kr

Slut i lager