gast-hos-vetenskapen_omslagsoriginal

Gäst hos vetenskapen

Töres Theorell

Produktbeskrivning

Ett liv i tillämpad teori 

”Vi som sysslar med forskning är förstås också olika som individer och det påverkar självklart hur vi ser på vår tillvaro i den verksamheten”, skriver forskaren och professorn i sitt förord. 

Theorell är framgångsrik stressforskare m.m. och själv uppvuxen i ett hem där fadern var Nobelpristagare. Han skriver om vad detta inneburit för hans eget yrkesliv och liv överhuvudtaget. Han undersöker hur synen på forskning har förändrats och diskuterar forskningens plats i dagens samhälle. 

I dag finns många forskare och många ”sanningar” i samhället. Bland annat detta diskuterar Theorell i sin bok. För hur hittar man egentligen det som är sant? I övrigt tar han upp betydelsen av att forskare verkligen publicerar resultat som motsäger de egna övertygelserna liksom revirkampen som pågår mellan olika metoder och synsätt och vad en doktorstitel betyder för att gå vidare i forskarvärlden. 

Han tar också upp andra svåra spörsmål som att vara bra eller dålig på känslor och om hur kulturupplevelser påverkar hälsan. Han jämför med de internationella forskarperspektiv som finns – och berättar inte minst om hur det är att leva i forskarvärlden. 

Gäst hos vetenskapen är en personlig, ovanlig inifrånskildring av forskarvärlden – värd att läsas av alla, särskilt forskare och studenter in spe. 

Töres Theorell är läkare, professor em. vid Karolinska Institutet, stressforskare och tidigare chef för Statens Institut för Psykosocial Medicin (numera Stressforskningsinstitutet), författare till ett flertal böcker. 

Preliminärt utgivningsdatum oktober 2019