va%cc%88stergo%cc%88tland

Från det inre av Västergötland

Egil Josefson, Anders Josefson

Produktbeskrivning

Två arkeologers färd genom historien

Läsaren får i denna ytterst informationstäta men ändå lättillgängliga text följa med på en färd genom trakter som hyser spår efter mänskligt liv sedan åtskilliga tusen år tillbaka.

Alltsedan istiden har de första jägarna lämnat avtryck i tid och landskap. Bönderna kom invandrande med sina husdjur, de uppförde stenmonument som fortfarande står kvar ruvande över sina hemligheter.

Järnålderns miljökatastrof syns fortfarande på Falbygden. Kristna vikingar ansåg sig ha rätt att döda. De många gånggrifterna, borgar, farleder och forntida offerplatser berättar om dåtida liv. Här möter Hallonflickan, Ållebergskragen, Varnhem med klosterruiner och välbevarade gravar med kvinnor och män från tidigkristen tid. På andra ställen har pest och kolera lämnat sorgesamma märken i tiden.

Författarna färdas i norr och söder, öst och väst. Läsaren föräras en engagerad och på plats berättad historia från dimmig forntid fram till dagens samhälle. De många gamla kyrkorna, de heliga källorna, platåbergens hemligheter, de danska arméerna och slagen med många stupade beskrivs. Furstar och hövdingar, kungar och storbönder passerar liksom småfolk i marginalen.

Här tonar en närbelägen och handfast historia fram förmedlad med engagemang och djup insikt.

Anders och Egil Josefson, far och son, är båda arkeologer och vana att berätta för såväl barn som vuxna om arkeologi och historia. De är bosatta och sedan länge aktiva i området som vägvisare till det inre av Västergötlands makalösa historia.

Preliminär utgivningsmånad april 2020