forskarliv_skiss

Forskarliv

Ann-Katrin Hatje, Gunnar Artéus (red.)

Product Description

Självporträtt av samtida svenska historiker

I denna bok presenteras ett stycke svensk vetenskapshistoria. Den innehåller femton komprimerade självporträtt författade av professorer med historisk och annan humanistisk forskningsinriktning från alla de stora universiteten.

Sammantaget kan professorerna i föreliggande volym beskrivas som en särskild forskargeneration, verksam från mitten av 1960-talet fram till våra dagar. Under denna period på över femtio år genomgick historisk och annan humanistisk forskning stora förändringar. Detta speglas på ett varierat sätt i de olika porträtten. Forskarliv kan läsas som ett levande och representativt bidrag till vår kunskap om den svenska humanistiska forskningens utveckling.

Ann-Katrin Hatje, professor emerita i historia vid Umeå universitet, och Gunnar Artéus, professor emeritus i militärhistoria vid Försvarshögskolan.

Preliminär utgivningsmånad oktober 2020