fienden_3

Fienden utan ansikte

Sven-Erik Svehag

Produktbeskrivning

– farsoter och krig

Redan ca år 400 f.Kr. skrev Hippokrates: ”Om du vill studera medicin skall du först draga ut i krig.”

Under i stort sett alla krig har epidemier av smittsamma sjukdomar bestämt själva utfallet av kriget – vem som vunnit, vem som förlorat. Under nästan alla krig fram till tjugonde århundradet har infektionssjukdomar dödat långt fler soldater än fiendens vapen.

Detta dystra samband mellan krig och epidemi omtalas dock sällan eller inte alls i den mängd av böcker och skildringar som finns. Mikroorganismerna har varit människans osynliga följeslagare så länge människosläktet existerat. De har även förorsakat mer mänskligt lidande än något annat.

Dessa mikroorganismer, inklusive virus, hade inte uppmärksammats så mycket om de inte framkallat sjukdom. I denna fascinerande framställning skriver den kunnige författaren om den epidemiska fältsjukan, om den digra döden, om den dåliga luften, de smittsamma kopporna, den asiatiska koleran, den gula febern och den spanska sjukan genom historien och krigen.
Först i det tysk-japanska kriget 1905 översteg för första gången antalet döda i stridshandlinar antalet ”stupade” i smittsamma sjukdomar.

Sven-Erik Svehag är svensk medicinprofessor, bosatt och verksam i Köpenhamn sedan många år.

Boken är illustrerad.

Preliminärt utgivningsdatum april 2019