ett-fruktansva%cc%88rdt_skiss1_2

”Ett fruktansvärt skräckvälde råder i Ryssland”

Per Enerud, Anna Pavlenko

Produktbeskrivning

Svenska UD-dokument om revolutionen

Ryska revolutionen hör till de revolutioner som inte bara berört inrikes förhållanden, utan i praktiken förändrat hela vår värld i grunden.

I ”Ett fruktansvärt skräckvälde råder i Ryssland” har Anna Pavlenko och Per Enerud sammanställt Utrikesdepartementets rapportering från det första telegrammet om ohörsamhet mot tsaren i mars 1917 till det sista om de sovjetryska diplomaternas återvändande i februari 1919.

Vi får här följa hur de svenska diplomaterna tvingas hantera situationen och vad som uppfattas som viktigt i dåets nu. Vi ser kunskapen om revolutionens processer växa, missförstånden, de falska förhoppningarna och de cyniska beräkningarna. Här och där kan politiska ambitioner anas om ett Sverige som inte bara är en perifer liten stat i utkanten av världen.

Denna samling dokument skildrar knappt två år av revolutionens faser och fasor, som de uppfattades på plats av ögonvittnen till historien.

Per Enerud är journalist och författare, anställd vid UD och tidigare utrikeskorrespondent i ett flertal länder, bl.a. Ryssland. Han har tidigare utgivit Låt oss dö som hjältar kvinnliga soldater i revolutionens Ryssland (2014) och Den farligaste av flyktingar: Paul Olberg antinazist, antikommunist och dissident i folkhemmet (2017)

Anna Pavlenko är svensktalande rysk akademiker.

Preliminär utgivningsmånad mars 2020