det-sover-en-sa%cc%8ang-i-alla-ting

Det sover en sång i alla ting

Hans Gunnar Adén

Produktbeskrivning

Om verklighetens beskaffenhet

”Hur är verkligheten beskaffad?” är en i högsta grad idag berättigad fråga. I Det sover en sång i alla ting diskuterar författaren de djupare orsakerna till klimatkrisen och det globala tillståndet. ”Moder Jord tycks ha fått feber”, konstaterar Hans Gunnar Adén. Mänskligheten behöver mogna, den ostentativa materialismen överges och världsbilden måste korrigeras. Vi behöver alla nå en mer insiktsfull medvetandenivå. Evolutionen har bara kommit halvvägs.

Med avstamp i ett utvecklingspsykologiskt och religionsfilosofiskt perspektiv efterlyser han en politik från samhällets sida som gynnar den psykologiska mognaden hos medborgarna och hos beslutsfattarna själva. Tiden är inne för en ny upplysningstid.

”Hans Gunnar Adén har funnit inspiration hos den amerikanske filosofen Ken Wilber. För en svensk allmänhet torde denna skrift vara den första bredare introduktionen av Ken Wilbers tänkande. Ken Wilber har i decennier kämpat mot den ensidiga rationalism och materialism som präglat västerlandet och gjort människan till främling för sig själv och sin plats i universum.”
Ur den tidigare ärkebiskopen K G Hammars förord till boken.

Hans Gunnar Adén har varit verksam som svensk diplomat i Frankrike, Ryssland och Ukraina. Under åren 2006-2010 var han Sveriges ambassadör i Armenien, Georgien och Azerbajdzjan. Han anses vara en av våra främsta Kaukasien- och Rysslandskännare. Därtill har han tillbringat tolv år i kloster och utkom 2017 med boken Brev från en klostercell.

Preliminär utgivningsmånad september 2020