Carlsson, Det sovande landet 15×21 cm.indd

Det sovande landet

Margareta Attius Sohlman

Produktbeskrivning

Sibirien i rysk historia, kultur och geografi

Margareta Attius Sohlman har både rest i och studerat Sibiriens historia i många år. Hon har även skrivit om detta enorma ryska område i ett flertal böcker. I all rysk skönlitteratur och i nästan varje familjehistoria i Ryssland har det till synes oändliga Sibirien en roll, oftast i skräckfyllda kontexter. Även svenskar har ur olika synvinklar skrivit om ”det sovande landet”, som krigssjuksköterskan Elsa Brändström i Sibiriens ängel. Heidenstam skrev om det i Karolinerna. En annan skildrare var Ester Blenda Nordström i boken Byn i vulkanens skugga. 

Attius Sohlman har några viktiga aspekter i sin bok som kan beskrivas som möten, brytpunkter, gränsöverskridanden, smältdegel liksom språklig, etnisk och kulturell mångfald, ordet och bilden. Här finns den slaviska och ortodoxa världen jämförd med våra västliga kulturtraditioner. 

Attius Sohlman diskuterar kulturer och idétraditioner, alla hemmahörande i nordliga trakter av Europa och Asien. Texten rör sig över olika epoker, precis som hennes resor. Här finns kapitel som ”Sibirien ruvar på oändliga hemligheter”, ”Europa upptäcker Ryssland”, ”Norra ishavet”, ”Ikonernas värld”, ”Bajkal – Sibiriens blå pärla”, ”Sidenvägen”. 

Boken är illustrerad i färg och svartvitt. 

Margareta Attius Sohlman är specialist på Ryssland, dess ortodoxa värld, ikoner m.m. och har skrivit en rad böcker om detta, bl.a. ett praktverk om ikoner, Ikonernas värld – Idéhistoria och dogmatik (2008). 

Preliminärt utgivningsdatum oktober 2019