Den tidlöse resenären_

Den tidlöse resenären

Katarina O'Nils Franke

Product Description

Rainer Maria Rilke

Rainer Maria Rilke föddes 1875 men intresserar och inspirerar många än i dag. Han beskrivs som såväl gammaldags som modern och charmade både sin samtid och framtid.

I denna bok reser vi med Rilke från vaggan till graven. Inledningsvis görs ett besök vid graven i Schweiz där den store poeten vilar under sina egna ord. Sedan går vi kronologiskt från hans vidunderliga barn- och ungdomshistoria, till den tidiga debuten, kärleksbreven och mentorskapen han fick och fortfarande har, även för vår tids skribenter.

Rilke lyckades få människor att älska honom. De erbjöd uppehälle i utbyte mot hans sällskap och samtal. Han sökte äventyr genom resandet och fick tidigt ett nätverk av svenska författare när han besökte Borgeby i Skåne. Han sa sig vilja vara bland dem som visste något eller allena.

Katarina O’Nils Franke är journalist och författare med ett stort intresse för tyska språket och kulturen. Hennes resa med Rilke började genom en kandidatuppsats i tysk språkvetenskap vid Uppsala universitet. Den har sedan lett över till denna skildring av poetens liv och verk som bjuder in såväl nya som redan frälsta Rilkeläsare.

Preliminär utgivningsmånad februari 2021