Carlssons Bengt Knutsson Den misstänkte  orientalisten.indd

Den misstänkte orientalisten

Bengt Knutsson

Produktbeskrivning

– Ordensprydd språkforskare berättar om gåtfulla världar 

Den misstänkte orientalisten handlar om Lundaakademikern Bengt Knutsson, känd för sin klassiska arabiska och hebreiska, en vältalare på valfritt språk. Under tre decennier av 1900-talets senare del kom han därtill att sätta sin prägel på universitetsutbildningen i dessa språk liksom på allt som hade att göra med Lunds universitets satsningar på Mellanöstern- och Nordafrikastudier. Här berättar han om sin inhemska akademiska karriär, men också om sina brokiga och unika erfarenheter från detta oroliga hörn av vår värld. Som få andra har han förenat teori och praktik. Han har mött färgstarka människor av alla de slag och i alla positioner, diskuterat religion, sedvänjor, kultur och historia under sina uppdrag i Orienten. Påfallande starka personligheter passerar – kungligheter, munkar, politiker, biskopar, poeter, kamelskötare och forskare.

Idag är arabiskan Sveriges största invandrarspråk, men så har det inte alltid varit. Tvärtom så talades det tidigare av få och att studera det betraktades närmast som en syssla för akademiska kufar. Numera finns det representerat på ett flertal universitet. Knutsson var tidigt ute och pläderade för både arabiskans och hebreiskans plats som levande språk.

Den misstänka orientalisten är en innehållsrik berättelse, inte minst beroende på ett rikt bildmaterial.

Bengt Knutsson är docent, orientalist, kulturadministratör och diplomat. Han har med full professorslegitimation i semitiska språk verkat vid universiteten i Lund, Stockholm och Göteborg. Han har varit direktor för Svenska Teologiska Institutet i Jerusalem, föreståndare för Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul och vice direktor för Svenska Institutet i Alexandria, Egypten. Han ansvarade för Arabvärldslinjen och Programmet för Mellanöstern- och Nordafrikastudier i Lund m.m. Knutsson är bosatt i Bjärred utanför Lund. Han har på Carlsson utgivit Arabiska visdomsord och Jag minns mitt Jerusalem.

250,00 kr