den-bekva%cc%88ma-vardagen

Den bekväma vardagen

Carolina Brown

Produktbeskrivning

Kvinnor kring bord på 1700-talets Näs

Under 1700-talet blir det bekväma vardagslivet ett nytt ideal. Det goda livet handlade inte längre om storslagen representation eller manifestation av materiellt överdåd. Den nya lyxen var istället det komfortabelt inrättade livet i hemmet, med rum inredda för avspänd samvaro i bekväma möbler. Den här boken handlar om spåren av denna förändring, dess synsätt och konsekvenser och dess förankring i den svenska herrgårdens materiella och sociala liv.

Berättelsen om 1700-talets bekvämlighetskultur utgår här från familjen Wadenstierna på gården Näs i Rimbo i Uppland. Den utspelar sig vid deras olika bord: vid skrivbord, sybord, toalettbord, kaffebord och spelbord.

Nya bordstyper mötte nya behov under 1700-talet. De utformades för särskilda ändamål och kunde skifta funktion lika snabbt och enkelt som de lyftes fram eller rullades undan. Alla dessa bordstyper hängde också samman med en ny konsumtionskultur med allt tydligare kvinnliga förtecken. Borden underlättade det bekväma vardagslivet i hemmet och hemmet blev under 1700-talets senare hälft också den plats dit den ideala kvinnligheten som konstruktion hänvisades.

Bevarade möbler och föremål från Näs berättar om nya levnadssätt. Men också tidens bildvärld är en viktig källa. Den här boken tar sin utgångspunkt i porträtten av familjen Wadenstierna och de målningar som hängde på väggarna i deras hem i Roslagen. Genom det lantliga Näs ges här nya inblickar i de ideal och bekväma vardagsliv som präglade herrgårdsmiljöerna i det gustavianska Sverige.

Carolina Brown har i en rad böcker skrivit om 1700-talets konst- och kulturhistoria. 2012 utkom hennes prisbelönta bok Liksom en herdinna. Litterära teman i svenska kvinnoporträtt under 1700-talet.

Preliminär utgivningsmånad oktober 2020