noree_de-som-vagade_framsida-mindre

De som vågade

Britt Ståhlberg Norée

Produktbeskrivning

Motståndet i Paris under tyskockupationen 1940–1944

Under andra världskriget växte sig motståndet efter hand allt starkare bland franska män och kvinnor mot Nazitysklands ockupation. Många blev hjältar, som Jean Moulin, en ledande motståndsman. Han torterades till döds av tyskarna men yppade inte ett ord.
Från England ledde de Gaulle motståndet. I Paris blev också kampen mot tyskarna intensivare ju mer ockupanterna grep, avrättade och/eller skickade judar till förintelseläger och arbetsläger.
I De som vågade är det de ”vanliga” medborgarnas kamp som skildras. Många fler var verksamma än vad man trott. Ofta har de själva förringat sina insatser, men i själva verket obstruerade de i sina arbeten och i det privata. Motståndet fanns överallt – och överallt grep även tyskarna in med skoningslöst våld.
Fortfarande lever en del av dessa motståndskämpar, men deras led blir glesare. Britt Ståhlberg Norée har lagt ner ett stort arbete på att hitta dessa män och kvinnor. I boken återger hon deras dramatiska erfarenheter och berättelser – dock har snart de sista av dem försvunnit. Vad var det som drev dessa människor att handla och riskera livet? Många av dem fick betala med sitt liv för sitt engagemang. Andra brydde sig inte, var neutrala, räddhågsna eller t.o.m. samarbetsmän och -kvinnor.

Britt Ståhlberg Norée är svensk journalist och författare, sedan många år bosatt i Paris. Där har hon varit korrespondent för Dagens Industri. Hon har tidigare skrivit en bok om Picasso. Britt är änka efter den välkände korrespondenten och författaren Knut Ståhlberg.

Preliminärt utgivningsdatum maj 2019