dante-skiss-2

De läste Dante

Conny Svensson

Produktbeskrivning

Från Boccaccio till Tage Danielsson

Här porträtteras ett antal beundrare av Dantes verk, särskilt Den gudomliga komedin. Litteraturvetaren Conny Svensson granskar och diskuterar texter om Dante från olika språkområden och tider, från medeltiden till 2000-talet. Närmare 30 läsare uppmärksammas, därav en tredjedel svenskar. För dem alla har Dantes verk haft livslång och avgörande betydelse, både av litterära och religiösa skäl.

Först i raden är Boccaccio, född då Dante ännu var i livet. Ett kapitel ägnas C.W. Böttiger, den förste svenske uttolkaren som läste komedin på originalspråket. Andra kända forskare som behandlas är Erich Auerbach och E.N. Tigerstedt, personliga essäister som Giovanni Papini eller Olof Lagercrantz, diktare som Jorge Luis Borges eller Osip Mandelstam. Som uppslagsrika lärdomsgiganter framstår E.R. Curtius, Harold Bloom och italienaren Francesco De Sanctis. En av huvudpersonerna är kanske överraskande deckarförfattaren och Dantespecialisten Dorothy L. Sayers. Bland de få som uttryckt negativa synpunkter är upplysningsfilosofen Voltaire och den polske författaren Witold Gombrowicz.

Politiska tolkningar av komedin har länge förekommit, med Peter Weiss som mest kända exempel. Ett avsnitt visar hur komedin använts i nordamerikansk kontext efter inbördeskriget. Här behandlas också en numera bortglömd afroamerikansk författare, Cordelia Ray. Även en underhållare som Tage Danielsson har tydligt inspirerats av komedin, i sin bok och film Mannen som slutade röka.

Vari består egentligen Dantes storhet? Kunniga och engagerade läsares försök att under mer än ett halvsekel besvara det spörsmålet är denna volyms ämne.

Conny Svensson är litteraturvetare och har publicerat böcker om bland annat åttiotalets svenska konstnärsromaner, Gustav Hedenvind-Eriksson, Hans Granlid, August Strindberg, klassiska pojkböcker samt Florens som litterär miljö. Hans senaste bok är den självbiografiska Plaskdammen som försvann. Folkhemsminnen (Carlssons 2016).

Preliminär utgivningsmånad september 2020