bra%cc%88nda-hemman-omslag

Brända hemman

Gunnar Lind

Produktbeskrivning

Det ryska anfallet mot Stockholms skärgård 1719

I denna imponerande framställning skildrar författaren den ödeläggelse som ryssarnas anfall mot skärgården 1719 åsamkade mer eller mindre alla öar som låg inom de många ryska fartygens och roddarbåtarnas räckhåll.

Först på färden söderut ända ner mot Östergötland, sedan ett antal veckor senare vid återfärden norrut. Byggnad efter byggnad, by efter by, gård efter gård plundrades och brändes. Kor, svin, får och getter stals, slaktades och åts upp. I bästa fall undkom befolkningen genom att fly med få ägodelar och en del djur.

Det svenska försvaret fanns i stort sett inte, trots att vårdkasarna sattes i brand från norr till söder. Men Sverige var ett slaget land efter Karl XII:s krig och nederlag och död.

Lind har under många år noggrant och med tålamod dokumenterat det hela, ö för ö, gård för gård. Det är en makalös arbetsprestation, därtill presenterad på ett lättillgängligt sätt och med många närmare presentationer av fartygstyper, boendeformer, yrkesgrupper m.m. Boken är vackert illustrerad med detaljer från den första skärgårdskartan, ritad 1692 av Lantmäteriets direktör Carl Gripenhielm. Detta är en blivande klassiker.

Gunnar Lind är samhällsvetare och skribent, har ett långt engagemang i miljörörelsen och är sakkunnig på regeringskansliet. Bosatt på Värmdö.

Brända hemmans hemsida.

Preliminärt utgivningsdatum mars 2019.