Carlssons, Medicinen, mäniskorna,….indd

Bilden av staden

Gudrun Lönnroth, Per Halldén, Gudrun Nyberg

Produktbeskrivning

Som nummer fem i serien Hundra år i Göteborg ingå Bilden av staden. Här beskrivs hur såväl bebyggelse som rekreationsområden utvecklats sedan 1900-talets början.

Det framgår hur skiftande ideal har påverkat utvecklingen, hur nya stadsdelar har tillkommit och andra har förändrats i grunden. I boken skildras likaså hur grönområden och stränder av politiska och ekonomiska skäl blivit tillgängliga och hur göteborgarna tillvaratagit möjligheterna till friluftsliv.

De många fotografierna i färg och svartvitt bidrar till denna moderna berättelse om stadens senaste hundra år.

Gudrun Lönnroth är tidigare byggnadsantikvarie vid Göteborgs stadsmuseum. Universitetslektor Per Hallén är verksam vid Avdelningen för ekonomisk historia vid Göteborgs universitet. Gudrun Nyberg, medicinprofessor em. och författare, är huvudredaktör och initiativtagare till serien Hundra år i Göteborg.

 

Preliminärt utgivningsdatum september 2018