Bikt om dikt_skiss

Bikt om dikt

Niklas Schiöler

Product Description

I Bikt om dikt skriver Niklas Schiöler personligt och initierat om poesins betydelse, dess avgörande vikt för livsförståelsen, för skönheten och förgängligheten. Dikten som en andra andning. Det är på samma gång poesireflexion och konstbekännelse.

Under sömnlöshet läser och funderar Schiöler på diktens väsen, dess existentiella kraft, finner språklig och mänsklig gemenskap, och funderar intensivt på enskilda texter av Gustaf Fröding, Homeros, Edith Södergran, T.S. Eliot, Ida Börjel och många andra poeter från olika tider och språkområden.

Utan att tumma på precisionen i begrundan över dikterna är Bikt om dikt självutgivande, skriven på en lyriskt saklig prosa som bör tilltala såväl den poesivane som den som inte riktigt kommit in i poesin. Än.

Niklas Schiöler, född 1964 och bosatt i Lund, är författare, essäist och poesikännare. Han har gett ut ett dussintal verk: om poesi, essä- och betraktelseböcker i högst skilda ämnen och skönlitterärt. Han anses som en av världens främsta kännare av Tomas Tranströmers författarskap. Han är även en av redaktörerna för jättevolymen Svensk poesi.

Preliminär utgivningsmånad februari 2021