baronen_skiss3-kopia

Baronen

Anders Johnson

Produktbeskrivning

Theodor Adelswärd – Entreprenör, samhällsbyggare, politiker

Vid 23 års ålder fick Theodor Adelswärd 1883 ta över ansvaret för en av Sveriges största jordegendomar, Baroniet Adelswärd i Åtvidaberg. Han lyckades inte rädda de krisdrabbade koppargruvorna med tillhörande kopparverk. Men i stället kunde han bygga upp en lönsam snickeriindustri som bland annat omfattade landets första fabrikstillverkning av kontorsmöbler.

Med hjälp av framstående arkitekter och stadsplanerare förvandlade Adelswärd Åtvidaberg till en engelskinspirerad trädgårdsstad. Han stödde flera folkrörelser på orten, men hamnade i en långvarig konflikt med kyrkoherden. Han var en av de första framträdande arbetsgivarföreträdarna i landet som kom på talefot med fackföreningarna.

Theodor Adelswärd var även en framstående socialliberal politiker, bland annat finansminister i Karl Staaffs regering 1911 1914. Regeringens fall i samband med borggårdskrisen innebar stora slitningar inom familjen eftersom hans svärfar, riksmarskalken Ludvig Douglas, var en av regeringen Staaffs främsta motståndare. På 1920-talet blev Adelswärd en ledande internationell fredspolitiker, bland annat som ordförande i Interparlamentariska unionen.

Denna heltäckande biografi över Theodor Adelswärd bygger på material från det omfattande släktarkivet och den innehåller många unika fotografier.

Anders Johnson är författare med inriktning på svensk politisk och ekonomisk historia. Han tilldelades Näringslivshistoriska priset 2019 av Centrum för Näringslivshistoria.

Preliminär utgivningsmånad april 2020