framsida-mindre

Barnavänner och skolkamrater

Sonja Svensson

Produktbeskrivning

Svenska barn- och ungdomstidningar 1766–1900

Det första svenska barntidningen utgavs för ungefär 250 år sedan. Därefter har det uppstått ett otal efterföljare, som givit unik information om samhälle, barnsyn och läsare. Litterära inslag och teckningar visar inte bara litteraturens historia utan också olika epokers inställning till barn och deras kultur.
En sådan guldgruva av information och kunskap borde ju ha exploaterats, men så har inte alls varit fallet. Under senare tid har utbudet av barn- och ungdomstidningar alltmer tunnats ut som resultat av bl.a. den elektroniska revolutionen.
I denna innehållsrika bok råder författaren delvis bot på detta genom att granska och analysera innehållet under de första 150 åren. Utblickar och inblickar görs mot en internationell bakgrund.

Sonja Svensson, fil.dr och litteraturvetare, var under många år välkänd chef för Svenska Barnboksinstitutet. Redan i sin avhandling, Läsning för folkets barn. Folkskolans Barntidning och dess förlag 1892–1911, var hon inne på sitt livs forskningsämne.

Preliminärt utgivningsdatum oktober 2018