peter-lundevall

Att bygga en stad

Peter Lundevall

Product Description

Stockholm under 800 år

Härmed presenteras en faktafylld bok om Stockholms långa och stundtals dramatiska historia. Texten kombinerar ett stadsbyggnadsperspektiv med berättelser om stadens geologiska förutsättningar, befolkningsförändringar och politikens inverkan på huvudstadens utveckling. Författaren förklarar pedagogiskt hur stadsutvecklingen vid ett antal avgörande skeden tagit en ny riktning.

I boken skildras hur stadens olika delar successivt växer fram med Gamla stan och vattnet som självklara utgångspunkter. Landskapets märkvärdighet och vad stadsplaneringen lagt till har resulterat i världens förnämsta vattenstad enligt internationella bedömare.

Stadsutvecklingens orsakssamband förklaras i koncentrerade kapitel kopplade till historiska kartor, illustrationer, flygfoton, byggritningar etc. Viktiga beslutsfattare, stadsplanerare och andra lyfts fram. Hur konflikter, förödelse av historiska värden, sociala ambitioner, ideologiska strider påverkat händelseförloppet in i vår tid är en del av denna berättelse.

Peter Lundevall är en av våra främsta kännare av Stockholms planeringshistoria med mer än 40 års praktisk erfarenhet inom stads- och samhällsplanering. Peter är också en uppskattad författare och föreläsare.

Preliminär utgivningsmånad januari/februari 2021

Kategorier: ,