Platshållare

Är Ryssland ett hot mot grannländerna?

Per Gahrton

Produktbeskrivning

Exemplet Georgien

När de kommunistiska staterna i Östeuropa med Sovjetunionen i spetsen föll samman i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet, blev detta en revolution och något av en jordbävning. Vad som skedde med det nya Ryssland och dess relationer till raden av de nya stater som uppstod ur de gamla sovjetrepublikerna, skildras initierat och översiktligt i denna digra volym. I första hand belyses exemplet Georgien, ett av de äldsta länderna med lång historia innan det kom att ingå i Sovjetimperiet. Särskilt beskriver Gahrton de senaste decenniernas historia med Georgien som en självständig stat.

Som grannland till Ryssland har Georigen delvis samma sorts problem som Sverige. Den f d utrikesministern i Sovjetunionen, Edvard Sjevardnadze, som var president i Georgien under drygt tio år, försökte balansera mellan öst och väst. Sedan han störtats i den s k Rosenrevolutionen 2003 bedrev hans efterträdare Mikheil Saakasjvili en militant antirysk politik och etablerade intimt samarbete, också militärt, med USA. Detta ledde till svåra ekonomiska problem för Georgien. Sedan Saakasjvili genom demokratiska parlaments- och presidentval 2012 och 2013 ersatts av den s k Georgiska Drömmen har normala samarbetsrelationer mellan Georgien och Ryssland återupprättats, utan att Georgien uppgett sin demokrati eller sin övergripande målsättning att närma sig Väst. Finns det lärdomar för Sverige att dra? Och finns det lärdomar för Georgien, som bland annat förlorat kontrollen över två utbrytarregioner, Abkhazien och Sydossetien, att dra av Sveriges attityd till territorier som förlorats, typ Finland och Norge? Ett kapitel ägnas Carl Bildts delvis privata och hittills föga uppmärksammade stöd till Saakasjvili och gräl med hans efterträdare.

Per Gahrton, tidigare riksdagsledamot och EU-parlamentariker, grundare av Miljöpartiet och författare/debattör. Han har studerat i Moskva och talar ryska. Han var EU:s kontaktperson för bl.a. Georgien och Kaukasusstaterna, tillika valobservatör. Han har utgivit bl.a. en bok om Georgien på engelska.

 

Preliminärt utgivningsdatum maj 2018