akta_omslag

Äkta och oäkta förfalskningar

Carl-Johan Svensson

Produktbeskrivning

– en konstskatt i polishusets källare

I juli 1978 bröt sig någon in i den anrika kulturminnesmärkta Slottsvillan i Huskvarna. Bland det som stals fanns en oljemålning av Bruno Liljefors. Målningen återfanns aldrig, men genom gripandet av två personer sprang polisen istället rakt in i runt 300 misstänkta konstförfalskningar, gömda under golvplankor, bakom oljecisterner och i låsta garderober. Det största enskilda beslaget av förmodat förfalskad konst i Sveriges kriminalhistoria var ett faktum.

Det blev rättegång. Experter inkallades. Svenska och internationella konstnärers namn stod på tavlorna, men hade dessa verkligen framställt verken? 110 tavlor konstaterades till slut vara förfalskade. I dag finns dessa fortfarande kvar i det gamla polishusets källare, trots att förfalskningar egentligen ska brännas.

I boken presenteras rättsfallet, de förfalskade konstverken, de konsthistoriska bedömningarna av dem och historien om hur samlingen har bevarats in i vår tid. Kvaliteten varierar stort i samlingen, men några av tavlorna är mycket skickligt utförda och hade kunnat bära upp vilket rum som helst. Om de bara var äkta.

Carl-Johan Svensson är fil.dr i didaktik och arbetar som lektor i historiedidaktik vid Jönköping University.

Företal av konstexperten Claes Moser och förord av Heléne Anderson, konstnär och f d kriminalinspektör.