Search Results

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur ger pris till Folksagan i Sverige!

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur har beslutat vilka pristagarna är för 2018, och där hittar vi bland andra Per Gustavsson och Ulf Palmenfelt ”för det omfångsrika trebandsverket Folksagan i Sverige, en guldgruva för såväl den sagointresserade allmänheten som forskare intresserade av de folkliga berättartraditionerna.” Vi på förlaget säger grattis och är otroligt stolta! […]

Folksagan i Sverige på ABF

Om sagoberättandet i landet. Ulf Palmenfelt presenterar Folksagan i Sverige klockan 16. Folksagan i Sverige i tre fristående delar är det mest omfattande verk om folksagan som utgivits i Sverige på 65 år. Verket är en guldgruva för alla berättarintresserade som vill finna nya sagor att berätta och få en bakgrund till sagoberättandet i Sveri­ge. Sammanlagt återges […]

Bengt af Klintberg hyllar Folksagan i Sverige

”Sammanfattningsvis kan man konstatera att utgivningen av Folksagan i Sverige innebär ett veritabelt sjumilakliv framåt för svensk folksagoforskning. Trebandsverket kommer att vara den självklara utgångspunkten för all framtida sagoforskning i Sverige, samtidigt som det är en guldgruva för alla intresserade som vill uppleva folk­sagans underbara värld”, skriver Bengt af Klintberg i Svenska Dagbladet.

Folksagan på Kronobergs bokmässa

Per Gustavsson medverkar på Kronobergs bokmässa i Växjö. Kl 11.30-11.50 talar han om Folksagan i Sverige, som anknyter till 200-årsfirandet av Gunnar Olof Hyltén-Cavallius. Se mer här: https://bibliotek.vaxjo.se/sv/web/arena/program-ute-i-biblioteket  

En skatt av berättelser

Svenska folksagor och äfventyr (1844-49) är Sveriges motsvarighet till Bröderna Grimms sagor. Den utgavs av Gunnar Olof Hyltén-Cavallius, som var bibliotekarie på KB och George Stephens. Lagom till firandet av Hyltén-Cavallius 200-årsdag utkommer Folksagan i Sverige I–III, skrivna av Per Gustavsson och Ulf Palmenfelt. Författarna behandlar Hyltén-Cavallius och hans efterföljares arbete, tecknar porträtt av ett […]

Sagoberättaren i Hägerstads prästgård – Gamla Maij Lena

När Johan Henrik Rosvall var kyrkoherde i Hägerstad på 1820-talet fanns det i hans hus en piga som kallades Gamla Maj Lena. Hon brukade berätta sagor på kvällarna, då kvinnorna samlades kring spisen med sina spinnrockar. Kyrkoherdens två döttrar lyssnade nyfiket. När den äldsta dottern var 73 år gammal, 1882, skrev hon ner sagorna ur […]

Berättelserna

Folksaga i Sverige, del III Folksagan i Sverige i tre fristående delar är det mest omfattande verk om folksagan som utgivits i Sverige på 65 år. Verket är en guldgruva för lärare, berättare, förskollärare, hembygdsforskare och alla andra berättarintresserade som vill finna nya sagor att berätta och få en bakgrund till sagoberättandet i Sverige. Sammanlagt […]

Berättarna

Folksagan i Sverige, del II Folksagan i Sverige i tre fristående delar är det mest omfattande verk om folksagan som utgivits i Sverige på 65 år. Verket är en guldgruva för lärare, berättare, förskollärare, hembygdsforskare och alla andra berättarintresserade som vill finna nya sagor att berätta och få en bakgrund till sagoberättandet i Sverige. Sammanlagt […]

Insamlarna

Folksagan i Sverige, del I Folksagan i Sverige i tre fristående delar är det mest omfattande verk om folksagan som utgivits i Sverige på 65 år. Verket är en guldgruva för lärare, berättare, förskollärare, hembygdsforskare och alla andra berättarintresserade som vill finna nya sagor att berätta och få en bakgrund till sagoberättandet i Sverige. Sammanlagt […]