Snöns historia i Svenska Dagbladet!

Magnus Halldin skriver i Svenska Dagbladet om Mats Ekdahls bok Snöns historia.