I Nobelprisets skugga recenseras i Läkartidningen!

”Alltför många av de framstående personer som Gösta Gahrton berättar om är redan bortglömda. Gahrton har med sin bok gjort en värdefull insats för att bevara deras minne för en ny generation. Det är en stor sak.” Göran Wennergren recenserar I Nobelprisets skugga i Läkartidningen.