Ryssland utan Putin i Svenska Dagbladet!

”Fredrikson har skrivit en personlig och välinformerad bok om en politisk ledare som påverkat inte enbart Ryssland utan även världspolitiken i grunden.” Martin Kragh recenserar Ryssland utan Putin i Svenska Dagbladet!