Så bodde officerarna i Populär Historia!

Författaren Martin Giertz blir intervjuad i Populär Historia om hans bok Så bodde officerarna.