Myternas etrusker i Cliopodden!

Barbro Santillo Frizell samtalar med Bo Eriksson om etruskerna, det gåtfulla folket som såg dagens ljus i nuvarande Mellanitalien på 700-talet f Kr och som lämnat fantastiska gravar efter sig. Hur har kulturarvet efter och mytbildningen kring etruskerna påverkats av olika aktörer under historiens gång? Lyssna här!