Meningen med bin i Svenska Dagbladet!

En fin recension av Göran Bergengrens bok Meningen med bin i Svenska Dagbladet.