Ägget i P1!

”Vi talar om fabriker som äggproducenter, när de snarare är förpackningsproducenter, som journalisten Mats Ekdahl påpekar i sin utmärkta matmonografi ‘Ägget‘. Hönan är ju den som producerar. Vår viktigaste basvara är egentligen en fråga om stöld.” Anna Thulin har gjort en essä om ägg i OBS i P1.