Sviktande neutralitet i Expressen!

”Egendomligt nog har Henrikssons bok gått praktiskt taget spårlöst förbi. Genom träget grävande rullar han upp en pinsam historia. Bara två månader efter ockupationen av Danmark hjälpte Sverige Hitlertyskland att lägga ut ett ubåtsnät tvärs över Öresund. Syftet var att hindra de allierades ubåtar från att ta sig in i Östersjön. Tyska marinofficerare tackade Sverige för det goda och snabba tillmötesgåendet.” Gunnar Wetterberg skriver om Sten Henrikssons Sviktande neutralitet i Expressen!