Brända hemman i Svenska Dagbladet!

”300-årsminnet av kriget i Roslagen befästs av en nyutkommen bok, ‘Brända hemman. Det ryska anfallet mot Stockholms skärgård 1719 – Roslagen’ (Carlssons), som lokalhistorikern Gunnar Lind har skrivit. Det är utan tvekan ett storverk, eller början till ett sådant, eftersom författaren kalkylerar med en fortsättning på ”två eller flera” liknande volymer.”

Kari Tarkiainen skriver om Brända hemman i Svenska Dagbladet.