Barnavänner och skolkamrater i Dagens Nyheter!

”Det är lätt att se hur oöverblickbart materialet har varit, med okända titlar, tryckare, förlag och författare. Att Sonja Svensson fått struktur på det måste kallas för en bragd, och om Svenska barnboksinstitutet höll sig med en gala skulle hon kamma hem arkivforskningspriset.” Martin Hellström hyllar Barnavänner och skolkamrater i Dagens Nyheter!