Krigets sorgebarn i Svenska Dagbladet!

”Journalisten och författaren Åke Lundqvists nu utkomna ‘Krigets sorgebarn’ (Carlssons) är en högst välskriven och intellektuellt stärkande bok ‘om 1920-talets europeiska idéromaner’, som undertiteln lyder.” – Martin Lagerholm i Svenska Dagbladet!